Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ “WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEN ÜYELER/ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SATIN ALMA İŞLEMİ ESNASINDAKİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA” 1. Veri Sorumlusu: Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla LPS TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusuna ait internet sitesi, https://lipstick.com.tr/ ‘dir. 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Veri sorumlusuna ait internet sitesi üzerinden veya veri sorumlusunun satış gerçekleştirdiği aracı kurumlar vasıtasıyla satın alma işlemini üye/üye olmadan gerçekleştirmeniz halinde, isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, satın aldığı ürün, banka hesap bilgileri, satın alınan ürün bedeli, teslimat adresi verileri aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, satın aldığı ürün, banka hesap bilgileri, satın alınan ürün bedeli, teslimat adresi, adres bilgisi. İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres bilgisi • Satın alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi •Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi • Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi, • Sözleşme kurulması ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi • Teslimatın sağlanması 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanunun 5/II-c ve 5/II-f maddelerinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak; Yöntem olarak kişisel verileriniz, otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenmektedir. Bu kapsamda Kişisel veriler ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla firmamız tarafından internet sitemizi ziyaret ederek üye/üye olmadan ürün almanız halinde doldurmuş olduğunuz adres ve iletişim bilgilerine ilişkin ve ödeme sırasında doldurmuş olduğunuz form ve alanlar ile yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olarak sizlere ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek için vermiş olduğunuz bilgileri kullanma ve bu bilgileri aktarma ihtiyacı duyabilir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi, ürün teslimatının sağlanması, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Banka Sanal Pos uygulayıcılarına, çalışılan kargo firmasına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde aktarılabilecektir. Aracı hizmet sağlayıcıların sunucularının yurt dışında olması halinde, yurt dışı aktarıma açık rızanızın olduğunu bu aydınlatma metnini işaretlemeniz halinde kabul etmiş sayılacaksınız. 5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Uyarınca Haklarınız: Söz konusu kişisel verilerle ilgili Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi veya şikâyetlerinizi; İlgili kişi olarak, talep ve şikâyetlerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle aşağıda verilen iletişim bilgileri ile yapabilirsiniz. Veri sorumluları tarafından işlenen, ilgili kişi tarafından yapılacak talepler ve şikâyetler, veri sorumluları tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır İLETİŞİM BİLGİLERİ : UNVAN LPS TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ADRES : Mehmet Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kalender Sk. No:9 Güngören/İstanbul WEB : https://lipstick.com.tr/ TELEFON : 5421422320 E-POSTA : info@lipstick.com.tr